این روزها هر جاي كشور سفر می‌کنیم یکی از چیزهایی که مشهود است رکود نسبی در بازارها است و در گفتگو‌های میان مردم، یکی از مباحثی که بسیار شنیده‌ می‌شود نگرانی از رکود اقتصادی است.

خیلی‌ها بر این عقیده‌اندکه دلیل رکود موجود، کنترل تورم است و لذا از دولت می‌خواهند که ایجاد رونق و مبارزه با بیکاری را بر کنترل تورم مقدم بدارد. معنی دیگر این سخن آن است که آنها اعتقاد دارند دولت با سیاست پولی انقباضی تورم را کنترل کرده است بنابراین پیشنهاد می‌کنند دولت سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا از طریق رشد پایه پولی تقاضای کل افزایش یابد و رونق شکل بگیرد و دولت تورم حاصل از اتخاذ این سیاست را بعنوان هزینه ایجاد رشد اقتصادی بپذیرد.

منبع : پرویز خسروشاهی |آیا کنترل تورم عامل رکود موجود است؟
برچسب ها : تورم ,کنترل ,دولت ,رکود ,پولی ,سیاست ,کنترل تورم ,سیاست پولی